16.10.2020, autor: I. Zych-Wężyk

Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska

W okresie od maja do października 2020 roku uczennica klasy 3i Agnieszka Karabin pod opieką pani Iwony Zych-Wężyk brała udział w II edycji programu stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Realizując projekt, Agnieszka uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym w zamojskim ZOO oraz, jako członkini zespołu, w badaniach i projektach przeprowadzonych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Zakładzie Komunalnym w Zamościu oraz w Roztoczańskim Parku Narodowym. Uczennica codziennie obserwowała warunki atmosferyczne oraz przeprowadzała obserwacje fenologiczne. Wraz ze swoją klasą przeprowadziła akcję sprzątania świata. Nie obyło się również bez lekcji edukacyjnych w formie prezentacji. Na Zamojskiej Starówce rozdawała ulotki dotyczące ochrony pszczół miododajnych oraz walki ze smogiem. Rozwieszone zostały również plakaty nawiązujące do noszenia maseczek w czasie pandemii. Kolejnym zadaniem było zrobienie i rozwieszenie budek lęgowych oraz wykonanie ogródka z roślinami dla pszczół miododajnych.

Każdy z nas ma wpływ na to, co dzieje się ze środowiskiem, w którym żyjemy. Cieszymy się, że dzięki realizacji zadań podjętych w ramach programu nasi uczniowie mieli możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz promowali postawy proekologiczne.

Film przedstawia działania Agnieszki podjęte w ramach programu stypendialnego