29.06.2020, autor: I. Zych-Wężyk

Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska

Nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do programu stypendialnego ,,Lider wiedzy i ochrony środowiska'', adresowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników z województwa lubelskiego. Po sukcesie Bartłomieja Jaworskiego w I edycji programu, o tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska WFOŚiGW w Lublinie” oraz nagrodę w postaci stypendium ubiega się Agnieszka Karabin. Opiekunem dydaktycznym uczennicy jest p. Iwona Zych-Wężyk.

Druga edycja programu rozpoczęła się w maju, a zakończy w październiku 2020 r. W ramach programu Agnieszka prowadzi obserwacje fenologiczne dzikich roślin i zwierząt oraz codzienne obserwacje warunków atmosferycznych. Uczennica wykonała budki lęgowe dla sikorek, które następnie wywiesiła w okolicy swojego domu. Przygotowała także przydomowy ogródek z roślinami miododajnymi. Brała czynny udział w projektach realizowanych w Roztoczańskim Parku Narodowym, uczestniczyła w badaniach prowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz odbyła spotkanie z przedstawicielami ogrodu zoologicznego. Pomimo rozpoczętych wakacji Agnieszka realizuje kolejne zadania, dzięki czemu poszerza swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska. 

Życzymy powodzenia!