24.10.2019, autor: M. Podolak

Leśmianowski szlak literacki

W słoneczne, jesienne przedpołudnie  (24 października) uczniowie klasy 3e z polonistką Magdaleną Lis wyruszyli na poszukiwanie śladów Bolesława Leśmiana na zamojskiej starówce. Przewodniczką tej niecodziennej lekcji języka polskiego była pani Agnieszka Linek, przewodnik zamojskiego oddziału PTTK. Dom Centralny, dawny Pałac Zamoyskich, Park Miejski czy Akademia Zamojska to ważne miejsca dla Leśmiana. W czasie pobytu w Zamościu powstały jego najpiękniejsze utwory, które czytaliśmy, patrząc na rzeźby Bajdały, Gadów czy Srebronia. Udało nam się w końcu odnaleźć poetę, ukrytego wśród drzew na Rynku Wodnym, pogrążonego w zadumie i melancholii.