14.12.2018, autor: B. Soboń

Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz – nasze Liceum Szkołą Pozytywnego Myślenia

W październiku nasza szkoła zgłosiła swój udział  do programu certyfikacji szkół: „Szkoła pozytywnego myślenia” i była jedną z 450 kandydatek do tego tytułu na 100 miejsc w Polsce. Program i certyfikacja prowadzona jest przez Instytut Edukacji Pozytywnej w Warszawie.

Zadaniem  decydującym o przyznaniu statusu Szkoły Myślenia Pozytywnego było zorganizowanie szkolenia dla  nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów  z powiatu zamojskiego w zakresie nabycia kompetencji niezbędnych dla realizatorów programu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego w szkole „Myślę pozytywnie”. Szkolenie to odbyło się w auli naszej szkoły w dniu 10.12.2018 r.

Prowadzone było przez doświadczonych trenerów Fundacji "Instytutu Edukacji Pozytywnej" – p. Zuzannę Sentkowską i p. Jadwigę Korzeniowską. Zainteresowanie szkoleniem było olbrzymie -  wzięło w nim udział 155 osób. 

Projekt „Myślę pozytywnie” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  I udało się po mamy Certyfikat.

Zdobywając go  zostaliśmy wybrani do wyjątkowego grona 100 szkół  w Polsce, które przez cały rok 2019 będą współpracowały z Instytutem Edukacji Pozytywnej - nad wspieraniem zdrowia psychicznego młodzieży. Koordynatorem programu jest p. pedagog Beata Soboń.