20.05.2020, autor: P. Adamowicz

„Lekcje z Temidą”

W ramach ogólnopolskiego programu „Lekcje z Temidą” odbyły się w naszej szkole spotkania z prawnikiem dla klas: 2e, 1c, 1cg.

Program realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości ma na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Spotkania odbyły się w dniach 13 i 14 maja poprzez przeprowadzenie trwających 90 minut zajęć w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 

Podczas zajęć wykładowca – pan Kajetan Rajski,  wyjaśniał pojęcia prawne oraz podawał wiele przykładów dopełniając wiedzę praktyką prawniczą, w ramach aktywizacji uczniów przeprowadził również test min. o Konstytucji RP.  Dla uczniów spotkania te były rozwijające i uzupełniające wiedzę zdobywaną na lekcjach.