15.05.2017, autor: P. Stańczak

Lekcja biologii w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu

Dnia 11.05.2017 r. klasa 2e 1LO pod opieką p. Pawła Stańczaka i p. Agnieszki Niańko uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych zorganizowanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu.

Tematyką tej ciekawej lekcji biologii były podstawy immunologii transfuzjologicznej i zasady dobierania krwi oraz jej składników dla pacjentów. Młodzież naszej szkoły mogła zgłębić swoją wiedzę na temat: głównych układów czerwonokrwinkowych, zasad dobierania krwi i jej składników dla pacjentów, rozdziału krwi na frakcje, badania krwi i warunków honorowego krwiodawstwa oraz zasad pobierania krwi od dawców. Część naszych uczniów postanowiła tego dnia oddać krew i zasiliła zacne grono Honorowych Krwiodawców.