23.06.2015, autor: M. Podolak

Laury dla najlepszych

Pan Prezydent Andrzej Wnuk uhonorował nauczycieli i uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym osiągnęli sukcesy  w olimpiadach szczebla centralnego. 

Nagrody Prezydenta otrzymali:

Patrycja Ejsmond, Aneta Komisarczuk, Oliwia Rybczyńska, Inga Szczerbińska, Paweł Gontarz, Paweł Flis, Michał Kapuśniak, Krzysztof Łoza, Wojciech Trześniowski i Bartosz Sawicki.

 

Podziękowania otrzymali również nauczycieli opiekujący się młodymi talentami: Pan Dyrektor Zygmunt Kamiński, Panie Maria Bubiłek, Beata Hawrylak, Miroslawa Podhajny i Panowie Andrzej Mazurkiewicz,  Włodzimierz Kuśmierczuk i Krzysztof Bałuka.

Serdecznie gratulujemy!