27.10.2017, autor: M. Twardziszewska

Laury dla Pedagogów

W związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej 20 października 2017 r. w Centrum Kultury Filmowej nauczycielom przyznano odznaczenia i medale. Wśród wyróżnionych znaleźli się również nauczyciele naszej szkoły odznaczeni Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

W imieniu Prezydenta RP Pan Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski oraz Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty wręczyli medale Panu Profesorowi Krzysztofowi Bałuce, Pani Profesor Barbarze Kowalczyk, Panu Profesorowi Krzysztofowi Linkowi, Panu Profesorowi Piotrowi Linkowi, Pani Profesor Lucynie Mielniczuk. Natomiast podczas uroczystej gali 27 października został przyznane nagrody Prezydenta Miasta Zamość za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Specjalną statuetką „Zasłużony dla Oświaty Zamościa”, w dowód uznania, Pan Prezydent Andrzej Wnuk uhonorował Pana Zygmunta Kamińskiego, wieloletniego Dyrektora naszej szkoły i zasłużonego pedagoga. Nagrody z rąk Prezydenta otrzymali: Pani Profesor Maria Bikowska, Pani Profesor Bożena Kukułowicz, Pan Profesor Włodzimierz Kuśmierczuk. Pani Profesor Magdalena Hrynkiewicz dostała podziękowanie za długoletnią pracę w oświacie, a Pani Profesor Mirosława Podhajny otrzymała list gratulacyjny.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!