12.03.2019, autor: M. Dynowska

Laureat Olimpiady o Złoty Indeks PK z Chemii

Piotr Pizoń z klasy 3i został laureatem Olimpiady o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej z Chemii.

Olimpiada przebiegała w dwóch etapach: I etap odbył się 12 stycznia (na platformie e-learningowej), a finał na terenie Politechniki Krakowskiej - 23 lutego 2019 roku. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019 r.

Serdecznie gratulujemy!!!