11.04.2018, autor: M. Podolak

Krytyczne spojrzenie na media

Uczniowie klas I po raz kolejny uczestniczyli w Lekcji o mediach przygotowanej przez Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie.

„Lajk, hejt i globalna wioska. Jak odnaleźć się w internetowym świecie?” tak zatytułowano prezentację podczas której omówione zostały socjologiczne aspekty hejtu. Zwrócono uwagę na konieczność krytycznego odbioru komunikatów medialnych i sposoby weryfikacji autentyczności informacji znalezionych w Internecie. Dopełnieniem wykładu był pokaz filmu „Życie to jest to”.

Więcej informacji na http://1lozamoscblog.blogspot.com/2018_04_14_archive.html