25.09.2019, autor: A. Szczygieł

Kromka chleba dla sąsiada

Koło Caritas działające przy naszej Szkole włączyło się czynnie w akcję Caritas Polska Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zorganizowaną pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada”. 20 – 21 września 2019 r. (piątek i sobota) nasi wolontariusze przeprowadzili bardzo owocną zbiórkę żywności w dwóch sklepach sieci Biedronka na terenie Zamościa (ul. Sadowa, ul. Peowiaków). Celem działania było uwrażliwienie społeczeństwa szczególnie na położenie osób starszych i wsparcie ich w przeżywaniu codzienności. Zebrane produkty będą przekazane przez Parafialne Zespoły Caritas najbardziej potrzebującym seniorom oraz ludziom samotnym.

W akcję zaangażowali się wolontariusze: Patrycja Gajewska, Amelia Kucharz, Katarzyna Majewska, Kamila Szelezin, Martyna Kawałko, Daria Piwko, Wiktoria Chomiak, Zuzanna Podpora, Emilia Kodeniec, Wiktoria Węglińska, Agnieszka Swatko, Kamila Sikorska, Agnieszka Karbin, Paulina Misiarz, Natalia Wójcik, Dominika Frańczuk, Krzysztof Madej, Kacper Madyński, Katarzyna Strenciwilk.

Więcej informacji o akcji na stronie http://kromka.caritas.pl/