20.09.2017, autor: A. Niańko

„Kromka chleba dla sąsiada”

19 września br. w sklepach sieci „Biedronka” wolontariusze naszej szkoły zbierali żywność dla starszych i samotnych osób. W ten sposób włączyli się w ogólnopolską akcję Kromka Chleba Caritas, która w tym roku przebiega pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada”. To działanie ma na celu zgromadzenie żywności, która zostanie przekazana osobom ubogim oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich potrzeby.

Częścią akcji będzie wspólne dzielenie się chlebem, organizowane w niedzielę 24 września przez Caritas na rynkach polskich miast oraz w parafiach, w których działają Parafialne Zespoły Caritas. Wydarzenia te będą wyrazem łączności z ubogimi oraz symbolem Caritas – miłości mądrej i praktycznej, rozumiejącej, że najważniejszą rzeczą jest dzielenie się sercem.

 

W akcji charytatywnej udział wzięli:

Magda Kmieć IIe

Rafał Kostrubiec IIe

Aleksandra Paszko IIe

Izabela Wasyluk IIe 

Grzegorz Lipiec IIg

Zuzanna Mikuła IId

Wiktoria Buczek IId

 

Częścią akcji będzie wspólne dzielenie się chlebem, organizowane w niedzielę 24 września przez Caritas na rynkach polskich miast oraz w parafiach, w których działają Parafialne Zespoły Caritas. Wydarzenia te będą wyrazem łączności z ubogimi oraz symbolem Caritas – miłości mądrej i praktycznej, rozumiejącej, że najważniejszą rzeczą jest dzielenie się sercem.