12.03.2018, autor: M. Podolak

Konkursy chemiczne

W marcu 2018 roku w nasi uczniowie uczestniczyli w dwu ogólnopolskich konkursach chemicznych. Pierwszy z nich ALCHEMIK odbył się dnia 7 marca w naszej Szkole, zaś drugi IV Ogólnopolski TURNIEJ ALL-CHEMICZNY – miał miejsce w Lublinie na Wydziale Chemii UMCS w dniu 10 marca. 

Wzięły w nim udział 3 trójosobowe zespoły uczniów z klas: 2g, 2i, 3e i 3d pod opieką pań: Marty Dynowskiej i Lucyny Mielniczuk. Gratulujemy zaangażowania i chęci rozwijania pasji chemicznych.