21.12.2010, autor: M. Podolak

Konkurs rozstrzygnięty

W dniu 20 grudnia przeprowadzono Finał Konkursu na najpiękniejszy bożonarodzeniowy wystrój sali lekcyjnej.
Do konkursu przystąpiło 20 klas. Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Pani dyrektor Lucyna Mielniczuk
Pan Profesor Mariusz Farion
Jakub Misztal
Agnieszka Różańska
Paweł Stąsiek
Justyna Hałasa
Anna Kłaput
Karolina Krzysiak
Arkadiusz Legieć
Komisja wyłoniła zwycięzcę tegorocznego konkursu. Największą liczbę punktów otrzymała sala nr 9 klasy 2i, tym samym zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce ex aequo z wynikiem 54 punktów zajęły sala 11 klasy 2e oraz sala 12 klasy 2g. Trzecie miejsce ex aequo z wynikiem 51 zajęły sala nr 28 klasy 1f oraz sala 23 klasy 2f.