21.10.2013, autor: A. Nowak

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego jest w roku szkolnym 2013/2014 organizatorem II etapu - powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Zamość do udziału w IV edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Organizatorami Konkursu są: Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Przypominamy, że do 25 października 2013 roku należy przesłać do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego zgłoszenie szkoły do udziału w IV edycji Konkursu.

Szczegółowe informacje na: www.politologia.pl

Serdecznie zapraszamy