04.10.2013, autor: L. Karwan

Konkurs Języka Angielskiego CLICKONMANIAC

Zapraszam uczniów klas pierwszych i drugich do udziału w X edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego CLICKONMANIAC organizowanego przez Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość oraz Wydawnictwa Express Publishing.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie udziału do swoich nauczycieli j. angielskiego do 25 listopada 2013r.

I etap (szkolny) – 2.12.2013r. (poniedziałek) godz.14.00

czas trwania konkursu 60 minut, miejsce I LO w Zamościu

II etap (międzyszkolny / powiatowy)  – 7.02.2014r. (piątek)  godz.14.00

czas trwania konkursu 60 minut, o miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni po ustaleniu dokładnej liczby uczestników. Ogłoszenie wyników – do 7 dni po konkursie na stronie internetowej.

III etap (wojewódzki)  – 12.04.2014r.  (sobota) godz. 9.30

czas trwania konkursu 90 minut, miejsce Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu. Ogłoszenie wyników – do 7 dni po konkursie na stronie internetowej.

 

Rozdanie nagród – termin do ustalenia.

Nagrody rzeczowe, ufundowane są przez  firmę Egis wyłącznego przedstawiciela Express Publishing w Polsce. Ponadto, pamiątkowe zdjęcia, które ukażą się na stronie internetowej.

UWAGA!

Odbiór nagrody możliwy jest tylko w dniu rozdania nagród przez uczestnika / prawnego opiekuna lub wydelegowanego nauczyciela ze szkoły. W przeciwnym wypadku nagrody przechodzą na poczet przyszłorocznej edycji konkursu.

 

Szczegółowe informacje o konkursie i przykładowe zestawy konkursowe z ubiegłych lat znajdują się na stronie internetowej www.clickonmaniac.pl

 

koordynator konkursu w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

nauczyciel j. angielskiego p. Luiza Karwan

 

ZAKRES MATERIAŁU (forma zadań konkursowych)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE KLASY I, II.

Click on 4

Zalecane materiały:

Seria podręczników wydawnictwa Express Publishing dla szkół (ponad)gimnazjalnych:

· Click on 4

· Blockbuster 4

· Access 4

· Grammarway 4

· Practice Tests for the FCE

GRAMATYKA

· wszystkie czasy

· zdania warunkowe: typ 0, 1

· przedimek określony: the

· czasowniki złożone: break, build, call, bring, carry, come, die, do, draw, give, go, fall, feel, get

· czasowniki modalne + aspekt „perfect” czasowników modalnych oraz występujące w funkcji przypuszczenia

· used to / would

· stopniowanie przymiotników

· too / enough

· gerund / bezokolicznik

· kolejność przymiotnika w zdaniu

· strona bierna

· zdania relatywne

· mowa zależna

· "have" w formie kauzatywnej

· rzeczowniki policzalne / niepoliczalne

· any, no, a lot of, much, many, (a) little, (a) few

SŁOWNICTWO:

· rodzaje domów, meble, urządzenia domowe

· wakacje, pogoda, podróże, środki transportu

· wygląd zewnętrzny, charakter, uczucia

· edukacja

· zdrowie, problemy zdrowotne

· ochrona środowiska, gatunki zagrożone

· technologia, komputery, wynalazki

· zakupy, ubrania, usługi

· jedzenie, sposoby gotowania, narzędzia, smaki

KOMUNIKACJA:

· wynajem mieszkania

· zamawianie usług

· przedstawianie ludzi

· kupowanie biletu

· rezerwowanie hotelu

· reagowanie na wiadomości

· opisywanie ludzi

· wyrażanie preferencji

· dawanie rad, spekulowanie, podejmowanie decyzji

· zgadywanie, opisywanie symptomów, objawów (u lekarza)

· wyrażanie opinii

· sugerowanie

· narzekanie, składanie skarg

· zgłaszanie zagubionej rzeczy

· kupowanie, wymiana artykułów

· dawanie instrukcji

· wyrażanie chęci, bądź odmowa wykonania jakiejś czynności

 

Rodzaje zadań Click on 4.

słuchanie

prawda / fałsz, test wyboru, uzupełnianie luk

czytanie

prawda / fałsz, test wyboru, dopasowywanie informacji do podanych elementów tekstu

gramatyka

test wyboru, poprawianie błędów, uzupełnianie zdań, parafraza konstrukcji gramatycznej

słownictwo

wstawianie podanych wyrazów w zdania, słowotwórstwo, uzupełnianie luk brakującym wyrazem, test wyboru

komunikacja

test wyboru, pisanie krótkich dialogów, uzupełnianie dialogów, reagowanie w konkretnej sytuacji, tłumaczenie zdań na język angielski