16.05.2016, autor: D. Wituch

Konkurs Geograficzny

W dniu 11 maja odbył się II Wewnątrzszkolny Konkurs Geograficzny MAPA POLITYCZNA ŚWIATA, w którym wzięło udział 27 uczniów z klas I. Najlepszy wynik uzyskał Paweł Klimko z klasy IF. Drugie miejsce zdobyli Adrianna Siek i Karol Pastuszak z klasy IF. Trzecie miejsce zdobyła Dominika Cichocka również z klasy IF. Gratulujemy sukcesów.