27.05.2024, autor: E. Grzybek

Konkurs Fizyczny „Z fizyką wokół nas”

W dniu 24 maja 2024 r. w naszym Liceum odbyła się III edycja konkursu fizycznego dla uczniów szkół podstawowych „Z fizyką wokół nas”. Głównym celem konkursu było popularyzowanie wiedzy fizycznej wśród uczniów, rozwijanie zainteresowania fizyką i wyjaśnianiem zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty nasz konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Konkurs został objęty patronatem Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, z którą szkoła od lat współpracuje. 

Do finału konkursu przystąpiło 17 uczniów ze szkół podstawowych. Uczniowie zmierzyli się z arkuszem zawierającym 14 różnorodnych zadań.  

Komisja konkursowa wyłoniła 5 laureatów: 

I miejsce Ignacy Pitwała uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem 

II miejsce Milena Denkiewicz uczennica  Szkoły Podstawowej im. K. Namysłowskiego  w Wierzbie 

II miejsce Tetiana Bilovus  uczennica  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie 

III miejsce Aleksandra Kuter uczennica  Szkoły Podstawowej  w Kalinowicach 

III miejsce Izabela Pasieczna  uczennica  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie! Gratulujemy zwycięzcom!