27.06.2014, autor: P. Stańczak

„Konferencja podsumowująca projekt „Aktywny Zamość”

Dnia 26 czerwca 2014 r. młodzież naszej szkoły reprezentowana przez klasę II A uczestniczyła w konferencji podsumowującej projekt „Aktywny Zamość” Oprócz informacji podsumowujących uczniowie mogli wysłuchać wykładów m.in. Piotra Rogalskiego „Miasto bez społeczeństwa” dotyczącego zaangażowania mieszkańców Zamościa w życie społeczne oraz Andrzeja Smyka ze Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu „Animacja partycypacji społecznej”.

Celem projektu było spowodowanie wzrostu zaangażowania mieszkańców naszego miasta w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz aktywnego i skutecznego włączenia ich do życia publicznego, poprzez udział w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu obywatelskiego we współpracy z lokalnym samorządem. Uczestnicy tego przedsięwzięcia wyposażeni zostali w niezbędną wiedzę i umiejętności osób pełniących służbę publiczną we współczesnym społeczeństwie "informacyjnym".

 

Wzrost zaangażowania mieszkańców Zamościa w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz aktywne i skuteczne włączenie ich do życia publicznego poprzez udział w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu obywatelskiego we współpracy z lokalnym Samorządem oraz dzięki prowadzeniu działań szkoleniowych z zakresu edukacji obywatelskiej.