18.04.2018, autor: A. Niańko

Konferencja „Krajobraz mojego miasta”

18 kwietnia w Centrum Kultury Filmowej odbyła się ogólnopolska konferencja związana z obchodzonym w tym dniu Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, samorządu i województwa, konserwatorzy zabytków i przedstawiciele instytucji dbających o wygląd polskich miast. Wśród zaproszonych gości znalazło się również I LO, które reprezentowała klasa II e z p. Agnieszką Niańko oraz p. Iwoną Kicińską.  Partnerem merytorycznym był Międzynarodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00 w sali kinowej CKF Stylowy od przywitania gości przez prezydenta miasta Zamość Andrzeja Wnuka głos zabrali także p.o. Dyrektora NID Bartosz Skaldawski oraz marszałek województwa lubelskiego Przemysław Czarnek.

Centralnym punktem kampanii była projekcja filmu "Krajobraz mojego miasta", który diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast: chaos przestrzenny i reklamowy, złe zagospodarowanie terenu i podaje formy rozwiązania problemu.

Po projekcji filmu odbyła się debata panelowa ekspertów i zaproszonych gości, w której wzięli udział: Prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Andrzej Ćwiek, Burmistrz Nałęczowa, Ewa Furlepa, inspektor ochrony zabytków z Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu, Piotr Zając, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Zamość.