27.11.2013, autor: A. Nowak

Konferencja

26 listopada odbyła się w naszym Liceum konferencja pt: „MODYFIKACJA EGZAMINU MATURALNEGO OD ROKU 2015. RODZAJE I FUNKCJE TEKSTU W ZADANIACH MATURALNYCH”. Konferencję zorganizował Departament Jakości Edukacji MEN w porozumieniu z CKE i dyrektorem Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych  Zamościa, Chełma oraz z  powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego, chełmskiego, włodawskiego i  krasnostawskiego.

 

Na konferencję przybyło 140 nauczycieli, a organizatorów reprezentowali:

Pani Wioletta Kozak – Kierownik Zespołu Matur w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Pan Jerzy Gawryłow – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Pan Bogdan Kozak - główny egzaminator  z języka polskiego OKE Kraków

Pan Jan Lelonek – Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Zamościu Wydziału Edukacji Przedszkolnej, Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Lublinie

Pani Anna Dudek-Janiszewska – Wicekurator Oświaty w Lublinie

Pan Bogdan Leszczuk – Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu