22.05.2018, autor: I LO

Klasa akademicka SGH - program patronacki

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a naszym Liceum o objęciu patronatem klasy 1D (matematyczno-ekonomiczna) od roku szkolnego 2018/19.

Celem Programu Klasa akademicka SGH jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce. Udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach Programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu uczelni oraz w siedzibie szkoły również w formie webinarium. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.