12.02.2017, autor: M. Twardziszewska

Językowe potyczki

VIII edycja Konkursu Wiedzy o Języku Polskim już za nami. 9 lutego dziesięcioro uczniów naszej szkoły, którzy otrzymali największą ilość punktów w części pisemnej, zaprezentowało się podczas II etapu Konkursu. Mieli za zadanie omówić językowe środki perswazji, odwołując się do tekstów literackich, publicystycznych lub reklamowych.

Trzeba przyznać, że uczniowie najchętniej omawiali język reklamy, ale nie zabrakło także analizy tekstów poetyckich czy homilii. Wystąpienia oceniała komisja w składzie: przewodnicząca – Pani Dyrektor Bożena Krupa, Pani Profesor Krystyna Kamińska i Pan Profesor Piotr Linek. Jury I miejsce przyznało Szymonowi Wiśniewskiemu (2i),

II miejsce Kacprowi Osuchowi (1b),

 

III Jagodzie Madejczyk (2d)

 

Wyróżnienie otrzymała Izabela Niderla (1f)

 

Publiczność urzekła natomiast Olga Mołdoch (3k)

W przewie na obrady jury młodzież naszego liceum zaprezentował montaż słowno-muzyczny, w którym wykorzystano teksty zamojskiego poety Krzysztofa Konopy. Zresztą sam autor zaszczycił nas swoją obecnością. Stronę muzyczną przygotował zespół Ave Spes pracujący pod kierownictwem Pani Anny Cios. Zaś nad całością czuwała autorka scenariusza i współorganizatorka Konkursu, Pani Profesor Magdalena Lis.

 

W roli prowadzącej wystąpiła Agnieszka Palonka (2b).

Organizatorki VIII Konkursu Wiedzy o Języku Polskim to Panie Profesor Magdalena Lis i Małgorzata Twardziszewska. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji Konkursu!