10.12.2016, autor: M. Twardziszewska

Językowe potyczki

8 grudnia odbył się pierwszy etap VIII Konkursy Wiedzy o Języku Polskim. W zmaganiach wzięło udział 30 uczniów klas I, II i III, którzy rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad języka polskiego i umiejętności ich zastosowania w zakresie fleksji, składni, frazeologii, leksyki i kultury języka.

Do następnego etapu zakwalifikowało się 10 uczniów: Marcin Witkowski 3j, Szymon Wiśniewski 2i, Jagoda Madejczyk 2d, Aleksandra Gawron 3i, Karolin Wołoch 2a, Izabela Niderla 1f, Aleksandra Wolanin 1i, Karolina Stępniak 1b, Olga Mołdoch 3k, Kacper Osuch 1b.

Finał konkursu odbędzie się w lutym. Temat zmagań: Językowe środki perswazji. Omów zagadnienie, odwołując się do tekstów literackich, publicystycznych i reklamowych.