11.12.2015, autor: M. Lis

Język polski – nic trudnego!

9 grudnia 2015 r. odbył się pierwszy etap VII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. W konkursie wzięło udział 56 uczniów z klas I, II i III, którzy zmierzyli się z testem dotyczącym poprawnej polszczyzny. 

Do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie: Katarzyna Czeczko 1d, Eliza Byra 3h, Olga Mołdoch 2k, Natalia Skrok 2c, Jagoda Madejczyk 1d, Oliwia Rybczyńska 3h, Szymon Wiśniewski 1i, Marcin Witkowski 2j. Finał konkursu w marcu będzie miał charakter oratorski. Zadaniem uczniów będzie wygłoszenie prezentacji na temat: Środowiskowe odmiany polszczyzny. Na zgromadzonym materiale językowym omów wybrany socjolekt.