04.02.2021, autor: A. Muszyńska-Brzyska

Jagiellońskie warsztaty matematyczne

Nasi  uczniowie: Joanna Karabin, Wiktor Hołys, Krzysztof Maścibroda (klasa 2A) oraz Zuzanna Rzeszutek (klasa 3A) wraz opiekunem p. Agnieszką Muszyńską-Brzyską wzięli udział w wykładach online "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie" organizowanych przez Instytut Matematyki UJ.

Zajęcia dotyczyły zagadnień z teorii grafów, zastosowania rachunku wektorów w zadaniach z planimetrii i geometrii syntetycznej, tajemnic trójkąta możliwie najmniej szczególnego. /Jeśli czegoś nie rozumiecie, koledzy chętnie wyjaśnią/

Zajęcia prowadzili pracownicy Instytutu Matematyki UJ: p. dr Tomasz Kobos, p. dr Piotr Miska i p. mgr Piotr Pikul. 

Warsztaty były bardzo interesujące oraz inspirujące zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli. 

Nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Olimpijskich Warsztatów Jagiellońskich dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, czyli zajęć dla uczniów wybranych w procesie rekrutacji na podstawie ich wcześniejszych dokonań na polu matematycznym.