18.06.2015, autor: B. Gruszka

Innowacyjna metoda nauki słownictwa

W roku szkolnym 2014/2015 Barbara Gruszka wprowadziła nowatorski sposób nauki i utrwalania nowego słownictwa poprzez stronę internetową. Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. www.instaling.pl

Insta.Ling jest:

 

  • systemem do nauki nowych słówek 
  • systemem do utrwalania słówek 
  • systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia 
  • systemem do śledzenia postępów ucznia

 

Od początku wdrażania, już na początku roku szkolnego Insta.Ling pozwala  na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje,  którego dnia dany uczeń pracował.

Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem.

Po realizacji pełnego wdrożenia Insta.Ling umożliwia realizację większej ilości materiału na lekcjach, gdyż słownictwo nie musi być wprowadzane na lekcjach. Nie ma też potrzeby robienia kartkówek ze słownictwa, gdyż tą część na bieżąco ocenia Insta.Ling. Wobec tego można skupić się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie nauczyciela jest istotne. W nauce pamięciowej słówek nauczyciela wyręcza Insta.Ling.

System ten wprowadziłam we wszystkich klasach. Większość uczniów wyraziła zadowolenie z takiego sposobu sprawdzania i utrwalania słownictwa, wobec tego zamierzam kontynuować pracę na Insta.ling w przyszłym roku szkolnym.

Na spotkaniu zespołu nauczycieli języka angielskiego poinformowałam pozostałych nauczycieli o tej nowatorskiej metodzie nauki utrwalania słownictwa. Kilku z nich wyraziło zainteresowanie i zamiar wprowadzenia tego systemu w swoich klasach w następnym roku szkolnym. W roku szkolnym 2014/2015 stronę insta.ling do nauki wykorzystuje trzech nauczycieli: Barbara Gruszka, Małgorata Struk i Monika Borowska.