06.05.2019, autor: A. Niańko

Inicjatywa społeczna młodzieży I LO w Zamościu

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - Kamil Radliński, Natalia Romańczuk, Aleksandra Szuwara, Sylwia Niezgoda, Mateusz Sroczyński z opiekunem Panią Agnieszką Niańko oraz wolontariuszką ANP – Michaliną Kozik, podjęli się niemałego wyzwania, jakim jest udział w VII Edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu czyli „największej kuźni młodzieżowych projektów społecznych”.

Uczniowie postanowili zrealizować projekt, mający na celu renowację zamojskich przystanków.

Jego podstawowym założeniem jest zamontowanie na wszystkich przystankach autobusowych elektronicznych tablic informacyjnych, które zastąpiłyby stare papierowe rozkłady jazdy oraz ułatwiłyby odczytywanie informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów. Pierwszymi przystankami, na których miałyby pojawić się tablice, są Plac Stefanidesa oraz al. Jana Pawła II Szpital.

Ponadto projekt obejmuje również wymianę wiat przystankowych lub obudowanie przystanków, obsadzenie okolic przystanków roślinami pochłaniającymi duże ilości dwutlenku węgla, zamontowanie na przystankach kolektorów słonecznych, które miałyby zasilić elektroniczne tablice informacyjne oraz ewentualne zamontowanie automatów z biletami autobusowymi obok przystanków.Młodzież zdecydowała się na takie działania ze względu na ogólny zły stan techniczny miejskich przystanków autobusowych.

Realizacja projektu wpłynęłaby pozytywnie na poruszanie się po mieście wszystkich grup wiekowych i społecznych naszego miasta oraz turystów. Dodatkowo zostałaby poprawiona estetyka miasta. Rośliny pochłaniające większe ilości dwutlenku węgla oraz kolektory słoneczne poprawiłyby funkcjonowanie Zamościa zgodnie z inicjatywą dbałości o środowisko. Z kolei automaty z biletami zniwelowałyby problem opóźnień przyjazdów autobusów i poprawiłyby ogólną wygodę korzystania z komunikacji miejskiej.

W celu wcielenia projektu w życie młodzież odbyła serię spotkań z Władzami Miasta i uzyskała wstępną aprobatę ze strony Pani Wiceprezydent Małgorzaty Bzówki.

W poniedziałek 6 maja 2019 roku w Ratuszu odbyło się spotkanie, na którym uczniowie przedstawili swój szczegółowy projekt przed przedstawicielami: Miejskiego Zakładu Komunikacji, Biura Ochrony Środowiska oraz Zarządu Dróg Grodzkich.