30.11.2012, autor: M. Podolak

Informacja o zebraniach z rodzicami

Zebrania z Rodzicami 4 grudnia 2012 r.

Klasy I i II - godzina 16 - spotkanie w auli, następnie zebrania z wychowawcami.

Klasy III - godzina 16 zebrania z wychowawcami w klasach.