10.04.2011, autor: J. Kusz

IX Konkurs Piosenki Angielskiej

IX Konkurs Piosenki Angielskiej odbył się 7 kwietnia 2011 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Celem imprezy, zorganizowanej przez nauczycieli naszego liceum Jerzego Kusza, Urszulę Kusz, Mariusza Fariona i Rafała Gramatykę było doskonalenie języka angielskiego oraz propagowanie kultury krajów angielskiego obszaru językowego poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych metod nauczania.
Popisy uzdolnionej muzycznie młodzieży z I LO oceniało jury w składzie: przewodniczący - p. Tomasz Ziąbkowski – muzyk, instruktor Zamojskiego Domu Kultury; p. Krzysztof Baiński – przedstawiciel Wydawnictwa Express Publishing; oraz p. Urszula Kusz – nauczyciel języka angielskiego z naszego liceum. Każdy utwór oceniany był w trzech kategoriach: poprawność językowa, walory muzyczne oraz ogólne wrażenie artystyczne. Według zgodnej opinii jurorów występy młodzieży stały na wysokim poziomie.
Najwyższe konkursowe laury przypadły Jakubowi Łysejko z kl.1e, uczniowi p. Mieczysławy Adamczuk, za niezwykle interesujące wykonanie utworu „Son of the Blue Sky”. Drugie miejsce zdobyła piosenka „I Will Survive” w wykonaniu Joanny Kulaszy z towarzyszeniem zespołu w składzie: Jakub Czerski, Bartosz Kołodziejczuk oraz Weronika Hempel – wszyscy z kl. 1b. Solistka Joanna Kulasza jest uczennica p. Jerzego Kusza. Na trzecim miejscu uplasował się utwór „5 Years’ Time” wykonany przez duet Joanna Miedziak z kl. 2e (uczennica p. Małgorzaty Struk) i Paulina Janiuk z kl. 2e (uczennica p. Urszuli Kusz) które wystąpiły w towarzystwie Dawida Przyczyny, Emila Wilawera, Jakuba Łysejko, Michała Juszczaka i Agaty Bednarczuk. Nagrodę Dyrektora otrzymał Dawid Przyczyna z kl. 2a (uczeń p. Agnieszki Turzynieckiej), który z towarzyszeniem zespołu w składzie: Michał Juszczak, Emil Wilawer i Jakub Łysejko wykonał utwór „Sunshine of Love”. Nagroda Publiczności przypadła w udziale piosence „Dirty Little Girl” wykonanej przez Emila Wilawera z kl. 2a (ucznia p. Agnieszki Turzynieckiej), który wystąpił z zespołem w składzie: Michał Juszczak, Dawid Przyczyna i Jakub Łysejko. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: Paulinie Wojtaś z kl. 1i (uczennicy p. Agnieszki Turzynieckiej) za piosenkę „You Know I’m No Good” oraz Aleksandrze Szajnodze z kl. 1a (uczennicy p. Jerzego Kusza), która w towarzystwie Huberta Rusinka, Kaspra Filipowicza, Michała Rozkresa, Aleksandry Wojczuk i Joanny Kulaszy wykonała utwór „Rolling In the Deep”.
Konkurs w języku angielskim prowadzili Weronika Hempel i Jakub Czerski z kl. 1b, którzy przygotowali konferansjerkę pod kierunkiem p. Urszuli Kusz.
W przerwie konkursu, podczas obrad jury, odbyły się prezentacje pozakonkursowe. Najpierw publiczność mogła podziwiać występy laureatów Festiwalu Twórczości Scenicznej w Językach Obcych, którzy zaprezentowali trzy skecze w języku angielskim. W drugiej części wystąpił szkolny kabaret Kupa Śmiechu w programie „Piekło”. Te występy także zdobyły uznanie publiczności.
Konkurs nie odbyłby się bez udziału sponsorów. Nagrody dla wykonawców ufundowali: Wydawnictwo Express Publishing, Wydawnictwo Oxford University Press, Wydawnictwo Pearson Education Longman, Księgarnia im. B. Leśmiana w Zamościu oraz Dyrektor Szkoły.
Do sukcesu organizacyjnego konkursu w znacznej mierze przyczynili się uczniowie klasy 2d, którzy przygotowali dekoracje, asystowali organizatorom, jurorom i wykonawcom, a także dbali o porządek i bezpieczeństwo w czasie tej imprezy. Za obsługę techniczną odpowiadali Mateusz Metzger i Daniel Somber, którzy pracując pod kierunkiem p. Mariusza Fariona, znakomicie wywiązali się z tego zadania. Piękne dyplomy dla uczestników konkursu przygotował p. Zbigniew Pałka, który zapewnił obsługę informatyczną konkursu.
Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu miała kolejną okazję, aby połączyć obcowanie z kulturą europejską z dobrą zabawą. Mamy nadzieję spotkać się po raz dziesiąty w przyszłym roku.