28.11.2019, autor: M. Nizioł

IV Szkolny Konkurs Języka Rosyjskiego na prezentację multimedialną pt. „SANKT-PETERSBURG MIASTO BIAŁYCH NOCY

CEL KONKURSU:

• Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem rosyjskim

• Zainteresowanie tradycją i kulturą Rosji

• Pogłębianie wiedzy realioznawczej

• Kreatywna prezentacja wiedzy na temat historii, architektury Sankt-Petersburga

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Dopuszczamy prace wykonane indywidualnie

2. Prezentacja powinna zostać wykonana w języku rosyjskim lub polskim i dotyczyć określonego tematu oraz zawierać max. 30 slajdów.

3. Termin dostarczania prac: 12 grudnia 2019 r. (do organizatora: p. Magdaleny Nizioł)

4. Prace prosimy przesłać na adres e-mailowy: magda_niziol@poczta.onet.pl

5. Prace prosimy podpisać (imię, nazwisko oraz klasa)

6. Rozstrzygnięcie konkursu – do 18 grudnia 2019 r

7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz cząstkową ocenę celujący za zajęcie I, II i III m.

 

KRYTERIA OCENIANIA:

• Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu

• Poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji

• Ogólne wrażenia estetyczne

• Kreatywność oraz oryginalność w przedstawieniu tematu

• Oprawa graficzna

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

ŻYCZYMY SUKCESÓW !