14.12.2019, autor: M. Tomaszewski

II miejsce Wiktorii - Etap Rejonowy XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

W piątek 13 grudnia br. w Oddziale Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu odbył się Etap Rejonowy XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

W kategorii szkół ponadpodstawowych Wiktoria Piotrowska z klasy 1 DG zajęła 2 miejsce.

Celem Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest m.in.: wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

− kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych;

− pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości zdrowie;

− inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

 

Gratulujemy!