27.02.2012, autor: A. Nowak

II etap Olimpiady Wiedzy o Prawie

25 lutego 2012 roku został przeprowadzony w siedzibie Komitetu Okręgowego XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie II etap Olimpiady. Gościliśmy finalistów ze szkół województwa lubelskiego i podkarpackiego. Dwuetapowe zawody pisemne obejmowały test z zakresu prawa, a po przerwie obiadowej uczestnicy odnieśli się do tematu: "Scharakteryzuj władzę wykonawczą w Rzeczpospolitej Polskiej - organy wchodzące w jej skład, ich kompetencje, relacje pomiędzy nimi, zasady powoływania" w formie wypracowania. Jury konkursu, w składzie: Zygmunt Kamiński - przewodniczący; Profesor zw. dr hab. Henryk Chałupczak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu; Dr Bogdan Szyszka - adiunkt -Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zamościu; Dorota Hildebrand-Mrowiec Sędzia Sądu Rejonowego - prawnik; Bogdan Leszczuk - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Maria Kaliszczuk - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Michał Pałczyński - nauczyciel historii - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu; Paulina Adamowicz - nauczyciel WOS w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, Mirosław Celiński - nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, Piotr Mróz - nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, po sprawdzeniu wszystkich prac Komisja wyłoniła trójkę laureatów, którzy przystąpią do zmagań w etapie centralnym 24 marca 2012 roku.
1.Magdalena Dłuś - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 2.Gabriela Żak - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 3.Małgorzata Zdunek - II Liceum Ogólnokształcące im. gen. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie Laureaci i finaliści oprócz zaświadczeń i pamiątkowych dyplomów zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i książkami dzięki hojności sponsorów. 
W imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady dziękuję Panu Prezydentowi Miasta Zamość - Marcinowi Zamoyskiemu i Wójtowi Gminy Zamość Panu Ryszardowi Gliwińskiemu za nagrody rzeczowe przekazane na rzecz laureatów i finalistów oraz Pani Notariusz Barbarze Soboń i Władzom Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Polisa Życie" za wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nagród książkowych i przygotowanie poczęstunku dla uczestników Olimpiady.