17.01.2014, autor: U. Kusz

I Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

19 grudnia 2013 r. 33 osoby z naszej szkoły wzięły udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego zorganizowanej przez Centrum szkoleniowe IDEA Group, z siedzibą w Łodzi, sponsorowanej przez Społeczną Akademię Nauk.

Celem olimpiady było sprawdzenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zachęcenie młodzieży do rozszerzenia i wzbogacenia swojej wiedzy dotyczącej języka angielskiego, rozwijania pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego uczenia się.

Wszyscy uczestnicy I etapu zakwalifikowali się do II etapu (wojewódzkiego), który odbył się 16 stycznia w Lublinie w siedzibie Społecznej Akademii Nauk. Tym razem oprócz znajomości leksyki i gramatyki, młodzież musiała również wykazać się wiedzą o krajach anglojęzycznych. 

Do etapu centralnego, który odbędzie się 18 marca o godz. 14 w Łodzi, zakwalifikowało się 7 uczniów, spośród 28, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w II etapie. Wśród nich są: Kacper Kołaszewski (1a), Krzysztof Ćwieka (3a), Dagmara Kowalczyk (2c), Bartosz Szczerbik (1j), Sylwia Gazda (2h), Kamil Szuberski (1e) i Patrycja Ejsmont (2h). Na etapie centralnym zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu sprawdzającego gramatykę i leksykę na poziomie B2 plus, wiedzę o krajach anglojęzycznych oraz język biznesowy.

Życzymy powodzenia.