13.03.2017, autor: M. Nizioł

I KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT. "ŚWIĘTA WIELKANOCNE W ROSJI"

CEL KONKURSU:

Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem rosyjskim

Zainteresowanie tradycją i kulturą Rosji

Pogłębianie wiedzy realioznawczej

Kreatywna prezentacja wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych w Rosji

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Dopuszczamy prace wykonane indywidualnie

2. Prezentacja powinna zostać wykonana w języku rosyjskim i dotyczyć określonego tematu

3. Termin dostarczania prac: 5 kwietnia 2017 r. (do organizatora: p. Magdaleny Nizioł)

4. Prace prosimy wykonać na płycie DVD

5. Prace prosimy podpisać (imię, nazwisko oraz klasa)

6. Rozstrzygnięcie konkursu – do 10 kwietnia 2017 r

7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy 

 

KRYTERIA OCENIANIA:

Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu

Poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji

Ogólne wrażenie estetyczne

Kreatywność

Oprawa graficzna

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

ŻYCZYMY SUKCESÓW !

 

Organizator

Magdalena Nizioł