29.01.2013, autor: M. Lis

I ETAP SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM ROZSTRZYGNIĘTY!

We wtorek 22 stycznia został przeprowadzony pierwszy etap IV Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Do zmagań konkursowych przystąpiło 40 uczennic z klas pierwszych, drugich i trzecich. Ich zadaniem było rozwiązanie testu dotyczącego poprawności językowej. 

Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 9 osób: 

Karolina Kamińska - klasa 2e

Małgorzata Kolasa -  klasa 3e

Justyna Kozłowska - klasa 3e

Patrycja Ejsmont -  klasa 1h

Monika Paszko – klasa 3e

Maja Maciejewska – klasa 1f

Katarzyna Ziółkowska – klasa 2a

Anna Szawracka – klasa 1g

Urszula Lis – klasa 2a

Ustna część konkursu rozpocznie się 7 marca 2013 roku o godz. 8.00 w auli szkolnej.

Temat tegorocznych zmagań oratorskich to Historia w słownictwie zapisana. Omów na wybranych przykładach etymologię wyrazów.