23.11.2011, autor: M. Twardziszewska

Hasło konkursowe

Uwaga! Uwaga!
Drugie hasło dla Konkursu: Miesiąc Opowiadań brzmi: DROGA
Kolejne hasła ukazywać się będą co tydzień w zakładce.