30.09.2019, autor: P. Stańczak

Grzyby-warsztaty biologiczne w Muzeum Zamojskim

Dnia 25.09.2019 r. uczniowie klas 1 i 2 o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym, którego tematyką były GRZYBY. Zajęcia odbyły się w Muzeum Zamojskim. Młodzież wysłuchała dwóch prelekcji: „Grzyby-od zarodnika do owocnika” przygotowanej przez Panią dr Monikę Kozłowską, adiunkta Zakładu Botaniki i Mikologii UMCS w Lublinie oraz wykładu Pana prof. dr hab. Wiesława Mułenki- dyrektora Instytutu Biologii i Biochemii UMCS pt „Grzyby versus rośliny - względna uroda deformacji”. Teoretyczna wiedza została wsparta praktycznymi zajęciami ćwiczeniowymi w postaci obserwacji makro- i mikroskopowych różnych gatunków grzybów, ich owocników, zarodników.