06.10.2017, autor: P. Linek

Gdzie jest Leśmian?

W poniedziałek 2 października, klasa III B, podczas lekcji języka polskiego, wyruszyła śladami Bolesława Leśmiana po Zamościu, w poszukiwaniu poety. Na trasie spaceru znalazły się Kancelaria Notarialna,


budynek dawnego Starostwa Powiatowego, Gimnazjum im. J. Zamoyskiego, Park Miejski, dawny Ogród Zoologiczny, Rynek Solny, Rynek Wodny i Dom Centralny, w którym mieszkał rejent Lesman z żoną, malarką, Zofia Chylińską oraz dwiema córkami, Lusią i Dunią. Spacerowicze odnaleźli zagubiony list  dyrektora Adama  Szczerbowskiego do Bolesława Leśmiana,

 

spotkali zmartwionego błędem redakcyjnym w wydanym przez Koło Miłośników Książki  tomie ballad poety, profesora Michała Pieszkę, 

 

nieznanego bliżej jegomościa – autora filozoficznego pytania: „A czy to poeta i notariusz wygląda inaczej niż normalny człowiek?”,

 

w końcu przed Domem Centralnym kucharka Leśmianów opowiedziała o ulubionych („skaranie boskie!”) blinach poety,

 

a sąsiadka o Jasiu, który obsypał Panią Rejentową  kradzionymi z parku różami.

 

A Bolesław Leśmian ? Był blisko, może nawet bliżej…

 

https://youtu.be/6RvO7NK-zn8