04.09.2014, autor: B. Krupa

Fundacja Zakłady Kórnickie

Termin składania wniosków wraz z załącznikami upływa 24 września 2014r

Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osiągających dobre wyniki w nauce.

Regulamin i wnioski dostępne na stronie Fundacji: http://www.fzk.pl/fundacja.php?kat=2&id=26