04.09.2014, autor: B. Krupa

Fundacja Świętego Mikołaja o Profilu Nauk Ścisłych

Termin składania wniosków wraz z załącznikami upływa 19 września 2014 r.

Program stypendialny skierowany  do  uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów w programie Stypendia św. Mikołaja o profilu nauk ścisłych Fundacji Świętego Mikołaja, obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 (w załączniku)

Wniosek o przyznanie stypendium (w załączniku)