14.03.2016, autor: M. Podolak

Finaliści Olimpiady o Prawach Człowieka

Cała czwórka naszych reprezentantów w składzie: Krzysztof Łoza, Ilona Rębisz, Inga Szczerbińska (IIj) oraz Daniel Rybak (IIIj - uczeń pani  P. Adamowicz) została finalistami Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, która odbyła się 12 marca w Białymstoku. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawuje Pan Dyrektor Zygmunt Kamiński.

Serdecznie gratulujemy!