19.03.2024, autor: M. Dynowska

Finał konkursu „Człowiek w środowisku”

15 marca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał II edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”

Konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego, ma na celu m.in.: pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, poznanie środowiska przyrodniczego, czy uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.

W ramach przygotowania do I i II etapu konkursu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się dwie edycje Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” oraz warsztaty tematyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji.

W I etapie konkursu, wzięło udział 1520 uczniów. Natomiast do finału konkursu zakwalifikowało się 220 osób. Naszą szkołę reprezentowali Kajetan Łuszczak 3G, Tymon Bucior 3G oraz Jakub Bednarczyk 1G. Uroczyście ogłaszamy, że Kajetan (na zdjęciu w środku) znalazł się w gronie najlepszych finalistów i zdobył  nagrodę: udział w 3-dniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz Poleskim Parku Narodowym. Serdecznie GRATULUJEMY!