30.04.2019, autor: A. Niańko

Finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii

Dnia 23 kwietnia w warszawskiej Soho Factory odbył się Wielki Finał Zwolnionych z Teorii. Była to uroczysta gala podsumowująca działania zespołów uczestniczących w tegorocznej edycji projektu. Na imprezie zjawili się wszyscy, którym udało się doprowadzić do końca zaplanowane przez siebie działania społeczne i uzyskać liczbę punktów potrzebną do otrzymania certyfikatu. Wśród nominowanych znalazł się projekt "Tacy Sami" przygotowany przez zespół projektowy w składzie:  Monika Samulak i Daria Skowyra z klasy I h. Niestety uczennicom nie udało się zdobyć Złotego Wilka- jednak gratulujemy nominacji do tej nagrody. 

Informacja o projekcie pojawiła się w lubelskiej Gazecie Wyborczej.

Głównym celem projektu „Tacy sami” była walka ze stereotypami. Uczennice I LO przeprowadziły sondę dotyczącą różnych grup społecznych, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób z tatuażami czy duchownych. Wynikało z niej, że w społeczeństwie wciąż funkcjonuje na ich temat wiele uprzedzeń. Przedstawiciele tych grup społecznych zostali poproszeni przez uczniów o poprowadzenie prelekcji w szkołach ponadgimnazjalnych.  Mówili, z jakimi stereotypami muszą mierzyć się na co dzień i jak one na nich wpływają. Następnie licealistki udały się do różnych instytucji, by zdobyć środki na organizację kampanii billboardowej. O projekcie wypowiadały się w mediach. W końcu utworzyły stronę na Facebooku, by dotrzeć do jak największej grupy osób z przekazem, że stereotypy trzeba przełamywać, bo mimo różnic tak naprawdę jesteśmy tacy sami - wyjaśnia Agnieszka Niańko, nauczycielka WOS-u w I LO i koordynatorka projektu.

 

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,24700560,final-olimpiady-zwolnieni-z-teorii-szesciu-laureatow-z-lubelszczyzny.html

 

Dzięki zaangażowaniu projektowemu uczniów nasze Liceum znalazło się w rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii.