12.06.2019, autor: P. Stańczak

Finał I Szkolnego Konkursu Biologicznego

W dniu 10.06.2019r odbył się finał I Szkolnego Konkursu Biologicznego. Zmagania konkursowe rozpoczęły się od rozwiązania testu wiedzy biologicznej a następnie piątka finalistów przystąpiła do części praktycznej. Uczniowie mieli za zadanie rozpoznawać krajowe gatunki roślin i zwierząt, wykazać się umiejętnością przeprowadzenia eksperymentu biologicznego oraz rozpoznać i omówić budowę trzech wylosowanych preparatów mikroskopowych.

Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Bałuka, Iwona Kicińska i Paweł Stańczak oceniła wiedzę i umiejętności uczniów i ustaliła następujące wyniki:

Wyniki końcowe:

1.   Bartłomiej Jaworski 2i test 19p 59% +10p suma: 29p

2.   Natalia Wójcik 2g test 16p 50% +10p suma: 26p

3.   Aleksandra Flak test 16p 50% +9p suma: 25p

4.   Olga Jankowska test 16p 50% + 8p suma: 24p

5.   Karol Kniaź test 14p 44% +10p suma: 24p