08.06.2022, autor: P. Linek

Film o historii pałacu Zamoyskich w Zamościu

W antropomorficznej strukturze Zamościa pałac panuje jak głowa nad jego członkami. Właśnie nad głową miasta od trzech lat zapanowała społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Nie pierwsza, przed nią pałac przez dziesięciolecia był siedzibą sądu. Jednakże to z inicjatywy Pani dyrektor I LO dr Bożeny Krupy podjęto i zrealizowano próbę ocalenia pamięci zbiorowej miejsca dla Zamościa szczególnego. Grupa pasjonatów małej zamojskiej ojczyzny: przewodników, muzealników oraz przedstawicieli nauczycielsko-uczniowskiej społeczności naszego Liceum zrealizowała projekt w formie dwuczęściowego filmu o historii miejsca szczególnego i ludziach szczególnych z historią tego miejsca związanych. Zapraszamy do zapoznania się z efektem pracy podjętej z potrzeby serc i umysłów tych, którym słowa Wielkiego Kanclerza: Takie będę Rzeczypospolite, jaki ich młodzieży chowanie wydają się wciąż aktualne.