03.04.2017, autor: B. Kowalczyk

Festiwal Twórczości Scenicznej w Językach Obcych

Niezwykłą atmosferę stworzyli uczestnicy Festiwalu Twórczości Scenicznej w Językach Obcych. 31 marca br w auli I LO w Zamościu. Jedenaście  przedstawień w sześciu językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim i łacińskim zgromadziło na widowni kilkuset uczniów oraz grupę gości z Włoch z  programu”Sokrates”. Piękne kreacje aktorskie, muzyczne i taneczne  w wykonaniu utalentowanej młodzieży na długo pozostana w pamięci widowni…

XV Jubileuszowa edycja upłynęła w klimacie mody, a inspirację do opracowania projektu scenografii stanowiło przedstawienie „New Suit” zgłoszone na Festiwal przez III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Zamościu. Autorzy projektu  Wioletta Szymańska i Jakub Głuch wraz z grupą kilku uczennic z kl.2b i 1c przygotowali wystrój auli i foyer na tę uroczystość.  

O najlepsze nagrody rywalizowały trzy szkoły: III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Zamościu, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Orlicz-Dreszera w Chełmie oraz organizator wydarzenia I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamojskiego w Zamościu.

Zaprezentowano 11 przedstawień w 6 językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim i łacińskim. 

Zarówno Jury jak i publiczność brawami  i nagrodami potwierdziła wysoki poziom zaprezentowanych przedstawień tegorocznej edycji. Kryterium oceny stanowiły trzy regulaminowe  walory: pomysłowość interpretacji, umiejętności językowe oraz wrażenia artystyczne.

Jury w składzie:  p. dyrektor Bożena Krupa – przewodnicząca oraz członkowie: p. Gabriela Manastyrska- dyrektor Szkoły Języków Obcych BACALARUS, p. Steve Tayor- lektor Szkoły Języków Obcych BACALARUS , p. Agata Skoczylas-Kuczumow – przedstawiciel Wydawnictwa OXFORD UNIVERSITY PRESS oraz p. Grzegorz Gębala- przedstawiciel Wydawnictwa MACMILLAN , wyłoniło zwycięzców i przyznało nagrody w kilku kategoriach: 

 Best Performance - Najlepsze przedstawienie 

I miejsce otrzymali uczniowie kl. 2h I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego  w Zamościu za przedstawienie  w języku hiszpańskim „Romeo y Julieta” opracowane pod kierunkiem p. Katarzyny Wyszyńskiej-Gwozdy  

II miejsce ex aequo otrzymalo przestawienie ”New Suit” w wykonaniu uczniów III Liceum Ogónokształcącego im. C.K.Norwida  w Zamościu pod kierunkiem p. Małgorzaty Kordyacznej oraz przedstawienie ”Snow White and the Seven Dwarfs”  w wykonaniu uczniów kl.1f,2c,2f i 2b  I Liceum Ogólnokształcącego im .J. Zamoyskiego  pod kierunkiem p. Urszuli Kusz  

III miejsce uzyskało przedstawienie „Wilk i koźlątka” wykonane przez uczniów kl.1i I Liceum Ogónikształcącego im. J.Zamoyskiego w Zamościu pod kierunkiem p. Agaty Tyszko-Dorn 

Best Female Role -  Najlepsza rola żeńska

Wiktoria Załuska  - I LO za rolę Wilka w przedstawieniu w języku niemieckim „Wilk i koźlątka” 

Best Male Role - Najlepsza rola męska

Michał Syty – III LO za rolę  Emperor w przedstawieniu w języku angielskim ”New Suit”

Best Singer – Najlepsza piosenkarka 

Weronika Zając  – I LO za rolę Dziewczynki z zapałkami w przedstawieniu w języku rosyjskim o tym samym tytule

Best Duet – Najlepszy duet aktorski

Wojciech Wszoła i Karolina Tujaka – I LO za rolę Romeo i Julieta w przedstawieniu w języku hiszpańskim o tym samym tytule

Jury doceniło artystyczne umiejętnosci uczniów  wyróżniając  wykonawców za: 

1. walory językowe: Andrzej Magiera  za rolę Psychiatrist, Zuzanna Pikor za rolę Koźlątka, Aleksandra Kawecka za rolę Rebel i Weronika Zając za rolę Dziewczynki z zapałkami

W/w uczniowie otrzymali nagrody w formie vouchera w wysokosci 450zł każdy na trzy- miesięczny kurs języka obcego w Szkole Języków Obcych BACALARUS,  głównego sponsora Festiwalu

2. walory muzyczne: Julia Źwiernik  w roli„ Snow White” , Bartłomiej Dawid – w roli „Prince and King”

3. grę sceniczną : Natalia Firek w roli „Makłowicz”, Suchodolska Karolina w roli „Rebel” , Kacper Jarczak i Krzysztof Łasocha w roli „Minister”, Karol Błaszczuk i Bartłomiej Prokop w roli „Osoby na rauszu” , Niedabylski Szymon w roli „Kelner”, Chruścińska Łucja w roli „Narrator”,  Karol Kuśnierz w roli „Wilk”, Krystian Petz w roli „Dwarf 1” , Świstek Marek w roli „Książę Werony”

4. pomysłowość interpretacji:

Przedstawienie w języku łacińskim „Rubricappula”  -   II LO w Chełmie

Skecz  w języku włoskim „Alla Fermata dell’autobus”- III LO w Zamościu

Zgromadzona publiczność oddała głosy na najlepsze przedstawienie, w wyniku którego wyłoniono zwycięzcę a Nagrodę publiczności „People’s Voice Award” zdobyło przedstawienie „Romeo y Julieta” 

Wyróżnieni wykonawcy otrzymali nagrody książkowe, talony  na zakup towarów w Butiku „Poppy Bazzar”, gadżety i słodycze ufundowane przez sponsorów podobnie jak osoby zaangażowane  w organizację Festiwalu, do których należą uczniowie  klas 2h, 2b i 3c : autorzy i wykonawcy projektu i scenografii : Wioletta Szymańska i Jakub Głuch,  prezenterzy: Wojciech Wszoła i Jakub Madyniak  a także 40 osobowa ekipa obsługująca Festiwal.

W przerwie goście i uczestnicy zostali zaproszeni na konsumpcję napojów i słodyczy w kawiarence zorganizowanej w sali nr 3 przez kl. 3c  pod kierunkiem p. Mieczysławy Adamczuk

W czasie obrad Jury zgromadzona publiczność obejrzala pokazy gimnastyczne w wykonaniu uczniów I LO pod kierunkiem p. Agaty Kucharskiej

Oprawę graficzną Festiwalu przygotował p. Paweł Biedula

Pomysłodawca i organizator : Barbara Kowalczyk

Festiwal sponsorowali: 

Szkoła Jezyków Obcych BACALARUS w Zamościu

Wydawnictwo PEARSON

Wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS

Wydawnictwo MACMILLAN

Księgarnia im. B. Leśmiana  w Zamościu

Butik „Poppy Baazar” Jarosław Krzysztofiak, Revia Park , lok. 59

I Liceum Ogólnokształacące im. J. Zamoyskiego w Zamosciu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom, członkom Jury i sponsorom XV Jubileuszowej Edycji za zaangażowanie i świetną atmosferę.