25.04.2013, autor: K. Sobczuk

Eurolekcje

25 kwietnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w eurolekcjach. Były to interaktywne zajęcia prowadzone przez konsultantkę regionalnego punktu Eurodesk Polska – Aleksandrę Franczak.  W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 1g oraz 1h. 

Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczyły tego, jak wpłynąć na kształt Unii Europejskiej, czy warto wyjechać za granicę oraz jak zdobyć pieniądze na projekt młodzieżowy. Lekcja miała przyjazną, warsztatową formę. Metodami pracy były: burza mózgów, quiz, praca w grupach oraz wykład. Uczestnicy poznali możliwości płynące z członkostwa w Unii Europejskiej, dowiedzieli się, jak wyglądają studia za granicą i wolontariat oraz zapoznali się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi organizacji projektów młodzieżowych. W końcowym etapie warsztatów uczniowie podzieleni na grupy, przedstawili stworzone samodzielnie plany projektów. Celem lekcji było poszerzanie horyzontów, przekazywanie wiedzy i zachęta do ciągłego szukania informacji. Dzięki eurolekcji młodzież miała szansę przekonać się, że praca społeczna i udział w projektach młodzieżowych to możliwości zdobywania doświadczeń, z których każdy człowiek u progu swojej dorosłości powinien zdawać sobie sprawę.