13.12.2013, autor: A. Nowak

Etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym został przeprowadzony 13 grudnia 2013 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Zwycięzcą Konkursu został Patryk Kozak 

– reprezentant naszej Szkoły, oprócz niego do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani: z naszej szkoły Piotr Korzeniowski; z III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Zamościu Olga Lisowska i Katarzyna Krupa; Sebastian Tymecki i Filip Koczot z II Liceum Ogólnokształcącego im. M.Konopnickiej w Zamościu; Barbara Magdziarz i Justyna Wróblewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3;  Karolina Buryło i Maksymilian Bury z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu. Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony 7 marca 2014 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.