15.01.2013, autor: A. Nowak

Etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym został przeprowadzony 14 stycznia 2013 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Zwycięzcą został Bartłomiej Apostoł – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, oprócz niego do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani: Damian Soboń z III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Zamościu, Bartłomiej Surmacz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu oraz reprezentant naszej Szkoły - Przemysław Furmanek. 

Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony 22 lutego 2013 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.